اونا همه جا هستن. همه چیو میدونن. به هیچ کس نمیتونی اعتماد کنی. حتی به نزدیکترین دوستانت. شاید همین الان دارن نگاهت میکنن. شاید کسی که از کنارش رد میشی یا حتی همونی که یکی از مردم عادی شهر به نظر میرسه، یکی از اونا باشه!