اتاق فرار نفوذ

یکشنبه ۶ آذر ساعت ۲۰:۳۰

قیمت عادی: 140,000 تومان

قیمت جشنواره:‌ 140,000 تومان

اتاق فرار راز

یکشنبه ۶ آذر ساعت ۲۱:۰۰

قیمت عادی: 130,000 تومان

قیمت جشنواره:‌ 130,000 تومان

اتاق فرار راز

یکشنبه ۶ آذر ساعت ۲۳:۰۰

قیمت عادی: 130,000 تومان

قیمت جشنواره:‌ 130,000 تومان

اتاق فرار نفوذ

دوشنبه ۷ آذر ساعت ۱۱:۰۰

20 درصد تخفیف ویژه

قیمت عادی: 140,000 تومان

قیمت جشنواره:‌ 112,000 تومان

اتاق فرار راز

دوشنبه ۷ آذر ساعت ۱۱:۰۰

20 درصد تخفیف ویژه

قیمت عادی: 130,000 تومان

قیمت جشنواره:‌ 104,000 تومان

اتاق فرار راز

دوشنبه ۷ آذر ساعت ۱۳:۰۰

20 درصد تخفیف ویژه

قیمت عادی: 130,000 تومان

قیمت جشنواره:‌ 104,000 تومان

اتاق فرار نفوذ

دوشنبه ۷ آذر ساعت ۱۳:۱۵

20 درصد تخفیف ویژه

قیمت عادی: 140,000 تومان

قیمت جشنواره:‌ 112,000 تومان

اتاق فرار راز

دوشنبه ۷ آذر ساعت ۱۵:۰۰

20 درصد تخفیف ویژه

قیمت عادی: 130,000 تومان

قیمت جشنواره:‌ 104,000 تومان

اتاق فرار دخت

دوشنبه ۷ آذر ساعت ۱۵:۳۰

قیمت عادی: 150,000 تومان

قیمت جشنواره:‌ 150,000 تومان

اتاق فرار نفوذ

دوشنبه ۷ آذر ساعت ۱۵:۳۰

20 درصد تخفیف ویژه

قیمت عادی: 140,000 تومان

قیمت جشنواره:‌ 112,000 تومان

اتاق فرار تنهایی

دوشنبه ۷ آذر ساعت ۱۷:۰۰

قیمت عادی: 130,000 تومان

قیمت جشنواره:‌ 130,000 تومان

اتاق فرار راز

دوشنبه ۷ آذر ساعت ۱۷:۰۰

قیمت عادی: 130,000 تومان

قیمت جشنواره:‌ 130,000 تومان

اتاق فرار نفوذ

دوشنبه ۷ آذر ساعت ۱۸:۰۰

قیمت عادی: 140,000 تومان

قیمت جشنواره:‌ 140,000 تومان

اتاق فرار راز

دوشنبه ۷ آذر ساعت ۱۹:۰۰

قیمت عادی: 130,000 تومان

قیمت جشنواره:‌ 130,000 تومان

اتاق فرار تنهایی

دوشنبه ۷ آذر ساعت ۱۹:۰۰

قیمت عادی: 130,000 تومان

قیمت جشنواره:‌ 130,000 تومان

اتاق فرار راز

دوشنبه ۷ آذر ساعت ۲۱:۰۰

قیمت عادی: 130,000 تومان

قیمت جشنواره:‌ 130,000 تومان

اتاق فرار نفوذ

دوشنبه ۷ آذر ساعت ۲۳:۰۰

قیمت عادی: 140,000 تومان

قیمت جشنواره:‌ 140,000 تومان

اتاق فرار راز

دوشنبه ۷ آذر ساعت ۲۳:۰۰

قیمت عادی: 130,000 تومان

قیمت جشنواره:‌ 130,000 تومان

اتاق فرار تنهایی

دوشنبه ۷ آذر ساعت ۲۳:۰۰

قیمت عادی: 130,000 تومان

قیمت جشنواره:‌ 130,000 تومان

اتاق فرار تنهایی

سه شنبه ۸ آذر ساعت ۱۱:۰۰

20 درصد تخفیف ویژه

قیمت عادی: 130,000 تومان

قیمت جشنواره:‌ 104,000 تومان

حیران

چهار اتاق فرار در مجموعه اسکیپ رومیست در حال حاضر قابل رزرو هستند. زیر پوستر هر بازی در بخش اسکیپ‌‌روم‌ها دو قسمت وجود دارد.
با کلیک بر روی قسمت «جزئیات بازی» می‌توانید تیزر، سناریو، اطلاعات و مشخصات مربوط به هر اتاق فرار را مشاهده کرده و بهترین بازی را مطابق با سبک سلیقه خود انتخاب کنید.
با کلیک بر روی قسمت «رزرو آنلاین» می‌توانید سانس‌های قابل رزرو هر اتاق فرار را در روزها و ساعت‌های مختلف مشاهده کرده و اقدام به خرید بلیط بازی مورد نظر خود کنید.