باما در ارتباط باشید

جهت همکاری با تیم اسکیپ رومیست

ارتباط با پشتیبانی

ارتباط با بخش اعطای نمایندگی

  ۰۲۱-۷۷۷۲۸۰۹۴  ۰۹۳۰-۵۳۹۰۵۶۲ 

   Franchise@escaperoomist.com

ارتباط با بخش بازاریابی و تبلیغات

  ۰۹۱۲-۷۶۵۹۶۷۳  

  Marketing@escaperoomist.ir

ارتباط با مدیریت مجموعه

  ۰۹۱۲-۷۶۵۹۶۷۳  

  Ceo@escaperoomist.ir

آدرس: تهران، تهرانپارس، بزرگراه رسالت (شهید سلیمانی)، بین حجربن‌عدی و رشید، روبروی شیرینی سالوت، پلاک ۲۱۱

  آدرس: تهران، تهرانپارس، خیابان ۱۳۰، بین ملکی (۱۱۱) و علیپور (۱۰۹)، پلاک ۱۰۰

آدرس: تهران، تهرانپارس، بزرگراه رسالت (شهید سلیمانی)، بین حجربن‌عدی و رشید، روبروی شیرینی سالوت، پلاک ۲۱۱