لیست کامل بهترین و ترسناکترین اتاق فرارهای یزد+ آدرس و راه ارتباطی

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

مجموعه اتاق فرارهای یزد

 


 

  • مجموعه مرگ

 

  

مجموعه اتاق فرار مرگ | ESCAPE DEAD

 

لیست اتاق فرارهای مجموعه مرگ:

  • اتاق فرار مردگان (ژانر ترسناک)
  • اتاث فرار اهداء ( ژانر ترسناک)

ادرس اتاق فرارهای مجموعه مرگ:

  • میبد یزد

شماره تماس : 09140898422

اینستاگرام مجموعه ماب : escape_dead

  

اردبیل


زندان مرگ

تشنه خون

تهران


راز

تنهایی

نفوذ

میراث پارس

اسکیپ رومیست