درباره‌ما


مجموعه اتاق فرار اسکیپ‌‌رومیست از دی ماه سال ۱۳۹۸ فعالیت خود را آغاز کرد.این مجموعه در حال حاضر با در اختیار داشتن بزرگترین اتاق فرارهای ایران، می‌کوشد تا سطح انتظارات را از سرگرمی اسکیپ‌روم بالا ببرد.

هم‌بنیان‌گذاران و مدیریت:

محمدحسین کریمی

‌بنیان‌گذار و مدیریت

محمدهادی رضائیان

‌بنیان‌گذار و مدیریت

تیم برنامه‌نویسی و پشتیبانی آنلاین:

محمد حسین‌زاده

برنامه‌نویسی و پشتیبانی آنلاین

مصطفی گلیم‌باف

برنامه‌نویسی و پشتیبانی آنلاین

تیم اسکیپ‌رومیست

آرش اسکندری

مدیر اجرایی و مسئول امور فنی

سجاد عمرانی

مدیر داخلی

مهدی کریمی

مدیریت مالی

علی شیردستیان

گرافیست

مهسا کریمی

طراح دکور و فضاسازی

مانا آل احمد

روابط عمومی

تیم ایده‌پردازی، طراحی سناریو و معما:

محمدحسین کریمی

ایده‌پردازی، طراحی سناریو و معما

آرش اسکندری

ایده‌پردازی، طراحی سناریو و معما

محمدهادی رضائیان

ایده‌پردازی، طراحی سناریو و معما

فاطمه اسکندری

ایده‌پردازی، طراحی سناریو و معما

نیما حیدری

ایده‌پردازی، طراحی سناریو و معما

سجاد عمرانی

ایده‌پردازی، طراحی سناریو و معما

مدیریت شبکه‌های اجتماعی و تولید محتوا:

محمدحسین کریمی

مدیریت شبکه‌های اجتماعی و تولید محتوا

اردبیل


زندان مرگ

تشنه خون

تهران


راز

تنهایی

نفوذ

میراث پارس

اسکیپ رومیست